DNG360 

 NYA TIDENS   SKOLA

  DRÖM
KLUBBEN
 

 NYHETER 

 GENUS
 LIKABEHANDLING
 

 WEBSHOP 
MATERIAL

 KONTAKTA
OSS

 

NYA TIDENS SKOLA
Vår vision är att skapa världens bästa skola

Elfte steget - vägen dit

 

En konkret metod för praktiskt jämställdhetsarbete i förskola/skola

Vi vet vart vi måste gå. Det ingår i uppdraget för alla pedagoger som arbetar med utbildning av och omsorg för våra barn och unga att erbjuda dem en verksamhet där de mäts på lika villkor. Problemet är att man inte vet hur man går. Den här boken ger svar på det.

Boken är uppbyggd på en konkret metod men ger även en bakgrundsbild av läget i den svenska skolan ur ett genusperspektiv. Den tar också upp vad det innebär att gå in i ett förändringsarbete och vad som underlättar en sådan process. Den innehåller rikligt med övningar och tips som man kan tillämpa i sina barngrupper.

Metoden är indelad i tre steg. Första steget handlar om att lära sig se. Att se vad som händer i klassrummet och att se sin egen roll i det hela. I det momentet ingår litteraturstudier och observationstekniker. Andra steget tar upp hur man konkret går i sin vardag för att bryta rådande mönster och strukturer. Tredje steget går ut på att sprida kunskapen och metoderna till hela verksamheten. En mall för att upprätta en pedagogisk handlingsplan presenteras. En plan som bygger på att man tar små mätbara steg på vägen mot målet.

 

Boken vänder sig till pedagoger och ledare inom skola och barnomsorg. Den är lättfattligt skriven och förutsätter inga teoretiska förkunskaper. Däremot finns en utförlig litteraturförteckning för den som vill förkovra sig.

Pris: 150 kr + moms

 

 

 

Sagt om boken:

“Jag läser den på samma sätt som min kokbok. Jag skummar över alla recepten, det vattnas i munnen och så dyker jag in för brödbak och soppa. På samma sätt kan jag jobba med denna bok. En bok jag kommer använda många år framöver.”


Beställ här via mail

 

 


Copyright 2009 Elftesteget.se