DNG360 

 NYA TIDENS   SKOLA

  DRÖM
KLUBBEN
 

 NYHETER 

 GENUS
 LIKABEHANDLING
 

 WEBSHOP 
MATERIAL

 KONTAKTA
OSS


NYA TIDENS SKOLA
Vår vision är att skapa
världens bästa skola
 


Utbildning i jämställdhetspedagogik - för en skola på lika villkor

 

Vi vet vart vi måste gå. Det ingår i uppdraget för alla pedagoger som arbetar med utbildning av och omsorg för våra barn och unga att erbjuda dem en verksamhet där de möts på lika villkor. Problemet är att man inte vet hur man gör.

Vi erbjuder utbildning i jämställdhetspedagogik för pedagoger och ledare inom förskola och skola. Syftet med utbildningen är att medvetandegöra deltagarna om flickors och pojkars villkor i förskola och skola och se sin egen del i skapandet av de mönster som råder. Den ger också deltagarna redskap att arbeta med en aktiv jämställdhetspedagogik. Vi går igenom vår metod för att bryta mönster och kunna bedriva ett långsiktigt jämställdhetsarbete på sin förskola/skola.

Utbildningen är uppbyggd på en konkret metod men ger även en bakgrundsbild av läget i den svenska förskolan/skolan ur ett genusperspektiv. Den tar också upp vad det innebär att gå in i ett förändringsarbete och vad som underlättar en sådan process. Den innehåller rikligt med övningar och tips som man kan tillämpa i sina barngrupper.

Metoden är indelad i tre steg. Första steget handlar om att lära sig se. Att se vad som händer i barngruppen/klassrummet och att se sin egen roll i det hela. I det momentet ingår litteraturstudier och observationstekniker. Andra steget tar upp hur man konkret gör i sin vardag får att bryta rådande mönster och strukturer. Tredje steget går ut på att sprida kunskapen och metoderna till hela verksamheten. En mall för att upprätta en pedagogisk handlingsplan presenteras. En plan som bygger på att man tar små mätbara steg på vägen mot målet.

Denna utbildning kan läggas upp på olika sätt, allt ifrån ett längre upplägg över ett läsår, till kortare utbildningar och enskilda studiedagar och föreläsningar. Ta kontakt med oss för att diskutera vad som passar just Din verksamhet och för prisuppgift.

 

 

Likabehandlingsplaner


Vi hjälper er att upprätta en jämställdhets-/likabehandlingsplan för er verksamhet. Vi erbjuder även utbildning som ger metoder att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete på arbetsplatsen. De bästa lösningarna utvecklas av den som själv arbetar i verksamheten genom att få prova, få nya perspektiv, reflektera och ompröva.

Vi vänder oss till alla medarbetare i företag och organisationer som är med och påverkar, leder grupper eller utformar verksamheten. Du kanske är, personalansvarig, chef, jämställdhetshandläggare eller facklig företrädare. Du vill få ökade kunskaper för att kunna gå från ord till handling.

 

 

 


Copyright 2009 Elftesteget.se