DNG360 

 NYA TIDENS   SKOLA

  DRÖM
KLUBBEN
 

 NYHETER 

 GENUS
 LIKABEHANDLING
 

 WEBSHOP  MATERIAL

 KONTAKTA
OSS


NYA TIDENS SKOLA
Vår vision är att skapa
världens bästa skola 


Fantasi är viktigare än kunskap.
Albert Einstein

Barn blir som vi är.
Pamela von Sabljar

 

Jag tycker om att lära mig men inte alltid att bli undervisad.
 
Winston Churchill


 

Vi utvecklar Nya Tidens skola

 

Vad är Nya tidens Skola? Vi sätter fokus på utveckling, gemenskap, kreativitet och glädje. Genom att ledningen och pedagogerna har en stor kunskap och medvetenhet i personlig utveckling, värdegrunds- och likabehandlingsfrågor skapas en skola som bygger på en stor förståelse om sig själv och andra, vilket skapar en skola där gemenskap, kreativitet och glädje genomsyrar hela miljön. I varje möte mellan pedagog och elev ska det finnas möjlighet att växa. Alla barn är begåvade och alla barn har sitt livs syfte. I Nya Tidens skola ska eleverna få möjlighet att lära och utvecklas till sitt bästa jag. Det krävs lika mycket energi att sikta lågt som det krävs för att sikta högt.

 

Var med och skapa den Nya Tidens Skola – Kontakta oss

 

Visionsarbete - Vår drömskola!

Syftet är att ge er en fördjupad kunskap och förståelse för visionsarbete. Visionsarbete ger Er möjligheten att ta er från där ni är till där ni vill vara.

För att nå er vision ställer vi oss tre kraftfulla frågor.

Vad vill Ni ha, vara och göra mer av för att nå era mål?

Sen är det upp till er Attityd, Mål och Beslut om ni lyckas.

Allting börjar med en ide, en ide skapas alltid två gånger först inom oss och sedan utanför oss.

Möjligheten att lyckas den har NI!

 

Workshops - Nya Tidens Skola

 

Tänk dig att du just nu medverkar i en Workshop med rubriken Shoshin.

Det är ett begrepp från zenbuddismen som står för att du som deltagare ska ha en nybörjares sinne, vilket innebär en attityd av öppenhet, iver och avsaknad av förutfattade meningar när du studerar ett ämne. I en nybörjares sinne finns många möjligheter men i expertens sinne bara några få.

 

Låt oss titta på den Nya tiden skola med nybörjarens sinne vad behöver utvecklas och förändras för att eleverna ska ges möjlighet att bli sitt bästa?

 

Frågeställningar:

 

·         Hur kommer den Nya Tidens skola att se ut?

·         Hur ska man främja elevernas kreativitet?

·         Allt fler utbildar sig på högskola och universitet. Har dessa utbildningar ”tappat” i värde?

·         På vilka sätt skulle västvärldens skolor kunna förbereda eleverna för arbetslivet när man som arbetsgivare kan få samma kunskap för 20 kr/h i ex i Indien?

·         Lär vi oss det vi behöver i skolan för att skapa oss ett bra liv med hög livskvalitet?

·         Hur bejakar skolan våra drömmar och utvecklar vi vårt unika jag.

 

Nedan följer ett Citat av Linus Månsson från en workshop som sammanfattar hela iden med Nya Tidens Skola:

 

Lovet ska inte vara målet!

 

Vi erbjuder våra tjänster men ni kan även köpa arbetsmaterial vilket leder till att ni kan genomföra dessa moment själva.

 

 

 

Pedagogiska promenader

Denna handledning kan ske enskilt men också i arbetslaget.

 

Saknar du pedagogisk vägledning?

·         Skulle du vilja promenera eller sitta i lugn och ro och få möjlighet att reflektera över ditt förhållningssätt som pedagog?

·         Skulle du vilja få nya vinklar och verktyg för att ta dig ur svårigheter du hamnat i?

·         Skulle du vilja vända problem till lösningar?

·         Skulle du vilja veta hur det kommer sig att dina barn/elevgrupp beter sig som den gör?

·         Skulle du vilja veta vad ditt förhållningssätt just nu leder till?

 

Behöver du ett bollplank? 

Dessa pedagogiska promenader innebär att jag är ett bollplank till dig som ledare. Under en promenad eller stillasittande, kunden väljer. Har du som pedagogisk ledare möjlighet att bolla ideer, svårigheter, möjligheter, dilemmafrågor, förändrings- och utvecklingsfrågor tillsammans med mig.

 

Dessa pedagogiska promenader ger dig som ledare tid för eftertanke, reflektion, nya vyer, och möjlighet att prova dina idéer på någon som har andra ögon på verksamheten än du. Målet med pedagogiska promenader är att ta dig från där du är till där du vill vara. Möjligheten att lyckas den har du!De pedagogiska promenaderna ska ge dig verktyg att välja in och skapa den verksamhet som just du vill ha.

 

 

Föräldrahandledning – Nätverk

En sak som vi alla föräldrar har gemensamt är att vi älskar våra barn och vill dem sitt bästa. Sedan kan vår förmåga skifta. För att bli de bästa föräldrar vi kan bli behöver vi fullt ut lära känna oss själva. När vi leder oss själva kan vi också leda våra barn ansträngningslöst utan konflikter. Låter det som en dröm? Den drömmen kan bli din!

 

Vi utbildar och handleder enskilda föräldrar, grupper och bildar nätverk där du som förälder kan få stöd och diskutera ditt föräldraskap tillsammans med erfaren handledare. Starta föräldrautbildning på din skola eller i din bekantskapskrets.

 

Semla – det finaste!

Vi är helt övertygade om att barn som fullt ut älskar sig själv och känner tillit till sig själv och andra inte har något behov av att trycka till andra människor. Vårt behov av att fördöma, förödmjuka eller förlöjliga en annan människa kommer utifrån att vi känner rädsla - rädsla för att inte vara älskad, omtyckt, misslyckad, otillräcklig, utanförskap och så vidare. Genom att kränka en annan människa skapas det ett utrymme där det känns som att jag växer, men på bekostnad av någon annan. Troligtvis väcks en rädsla hos den andre och det leder till en känsla av makt hos den som kränker.

 

Vi pedagoger måste aktivt arbeta med oss själva, vår personliga utveckling som visar sig i vårt förhållningssätt. Samtidigt som vi måste arbeta med barnen. Semla är ett utbildningsprogram på 5-10 lektioner i personlig utveckling för eleverna. Målet för utbildningen är öka elevernas självkänsla, självförtroende, självinsikt, förmåga till konflikthantering, målfokusering, mental träning och bättre gruppklimat.

 

Nedan följer citat från elever som deltagit i Semla utbildningsprogram:

 

Lära sig att vara mer öppen inför en grupp.

Det har varit riktigt roligt, du har fått mig att tänka efter och jag har insett nya saker. Du har fått mig att se på andra människor på ett helt nytt bättre sätt.

Det är bra att du tar personliga exempel det får mig att hänga med bättre.

Att få lära sig hur människor verkligen tänker

Jag tycker det varit fantastiskt kul och lärorikt

Jag har lärt eller håller på att lära känna mig själv med de olika diskussionerna och uppgifterna vi arbetat med

 

 

Vi ger er Nya möjligheter – kontakta oss!

 

 


Copyright 2009 Elftesteget.se